Auto in Garage

Nový WEB www.auto-netto.sk

Na svete sú nové stránky konceptu autonetto. Na stránkach nájdete informácie o akciách našich zúčastnených partnerov, zoznam servisov ako aj zoznam po...

Citeşte mai departe....

Bloková výnimka

Čo znamená bloková výnimka ? Už viac ako osem rokov uplynulo od doby, čo Európska komisia prijala rozsiahlu reformu pravidiel hospodárskej súťaže pre...

Citeşte mai departe....

Spolupráca s QBE Insurance (Europe) Limited

Od júna 2012 rozšírila naša spoločnosť TROST AUTO SERVICE TECHNIK,s.r.o rady svojich zmluvných partnerov o spoločnosť QBE Insurance (Europe) Limi...

Citeşte mai departe....

Vyhľadaj servis

Zadajte mesto, PSČ alebo ulicu v okolí ktorej chcete nájsť servis.

Vyberte si kvalitu pre Vaše auto, ktorá je navyše cenovo výhodná!